Slovenská lesná, s. r. o.

Pestovanie obaľovaných sadeníc

Kontakt:

Slovenská lesná, s. r. o.
Adresa: Ludvíka Svobodu 2669/23
058 01 Poprad

IČO: 50391321
DIČ: 2120305231
IČ DPH: SK 2120305231
Súd: Okresný súd Prešov
Vložka číslo: 33122/P

e-mail:info@lesna-skolka.sk
www.lesna-skolka.sk
Tel: +421 903 638 730