Slovenská lesná, s. r. o.

Pestovanie obaľovaných sadeníc

Forest
Slide Slide Slide Slide Slide

Vitajte na stránke spoločnosti Slovenská lesná, s. r. o.

Špecializujeme sa na pestovanie obaľovaných sadeníc ihličnatých a listnatých drevín.

Drevina Veľkosť v cm
SM Smrek obyčajný Picea abies 15+
BO Borovica lesná Pinus sylvestris 15+
SC Smrekovec opadavý Larix decidua 25+
BK Buk lesný Fagus sylvatica 30+
JH Javor horský Acer pseudoplatanus 30+
PPP PPP PPP PPP PPP